همجنس بازان سبز زبان باز کردند

                                                    

سایت رادیو زمانه که از میرحسین موسوی حمایت می کند در مطلبی خواستار حمایت سبزها از همجنسگرایان شده است. 

در این مطلب آمده است: پس از وقایع انتخاباتی ایران در خردادماه امسال، «ما هم سبز هستیم اما سبز فقط قسمتی از ماست» جمله‌ای بود که در هم‌بستگی با جنبش ملت ایران، بر سردر بسیاری از وب‌گاه‌های هم‌جنس‌گرایان ایران، هم‌راه با یک لوگوی متحدالشکل دیده می‌شد.

این سایت ضد انقلابی نوشته است: برابری جنسی یکی از خواسته‌های عمده‌ی بخش بزرگی از پیکره‌ جنبش سبز است و جنبش هم‌جنس‌گرایان بخشی از همین پیکره است.

در این مطلب هشدار داده شده: نفی و نادیده‌گرفتن جنبش هم‌جنس‌گرایان و خواسته‌های آن فقط و فقط به دل‌سردی و ریزش بخشی از پیکره‌ جنبش سبز می‌انجامد. هزینه‌ای که این جنبش نوپا توان پرداخت آن را ندارد. و این شاید به‌معنای فریادی از روبه‌رو نباشد. وقت آن رسیده که همه اعلام کنند که هم‌جنس‌گرا هستند تا این تابوی نحس جنسی برای همیشه شکسته شود و جنبش سبز قدمی دیگر در تثبیت برابرخواهی خود بردارد. (!؟

 

/ 0 نظر / 18 بازدید