اهمیت بازداشت عبدالمالک ریگی در اوضاع کنونی کشور

از هر زاویه ای که به بازداشت عبدالمالک ریگی سرکرده تروریست های جنوب شرق کشور نگاه شود، اهمیت آن نمایان می شود.

از یک نظر این موفقیت در مقطعی حاصل شده که کشورمان در هفته ها و ماه های گذشته هر روز شاهد یک موفقیت در زمینه های علمی – پزشکی ، هسته ای، هوا و فضا و نیروی دریایی بوده است.

اما با بازداشت این تروریست جانی توانائی های قابل تحسین کشورمان در عرصه اطلاعاتی و امنیتی نیز برای برای همگان مشخص شد.

آنچه براهمیت این مسئله می افزاید این است که بازداشت عبد المالک ریگی در وضعی اتفاق افتاد که وی همچنان که وزیر اطلاعات کشورمان نیز با ارائه اسناد و شواهد متقن از جمله صدور گذرنامه افغانی برای وی یا حضور او در یک پایگاه نظامی امریکا در افغانستان ، نشان داد، تحت حمایت شدید اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی به خصوص امریکا و انگلیس و همچنین رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه ای آنها قرار داشت و در واقع بخشی از ماموریت های واگذار شده از سوی آنها علیه کشورمان را انجام می داد.

بنابراین بازداشت وی در همان حال که بزرگ ترین موفقیت و پیروزی برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان است، بزرگ ترین شکست برای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و این شکست ضمن اینکه استمرار شکست ها و ناکامی های قبلی انهاست، از شکست های جدید انها در اینده نوید و خبر می هد. 

در واقع گروه ریگی پس از ان تحت حمایت دشمنان کشورمان قرار گرفت که انها پس از شکست سیاست های منطقه ای امریکا ،از این نگران شدند که جمهوری اسلامی ایران در سایه موقعیتی که در عرصه های مختلف داخلی یا منطقه ای به دست آورده است به یک قدرت منطقه ای تبدیل شود.

از این رو حمایت از گروه های تروریستی همچون گروه ریگی در جنوب شرق کشور یا دیگر گروه های تروریستی که با پیگیری همزمان اهداف تفرقه افکنانه از سوی انها نیز همراه بود، تلاشی برای تضعیف موقعیت منطقه ای کشورمان بود که خوشبختانه با بازداشت رهبر سرکرده این گروه تروریستی تلاش های دشمنان کشورمان در این عرصه نیز همچون دیگر تلاش های آنها به بن بست رسیده است.

بنابراین همچنان که در جریان حماسه میلیونی 22 بهمن نیز مشاهده شد ،تلاش های تفرقه افکنانه مخالفان کشورمان رو ز به روز تضعیف و ناکارآمد و در مقابل به موفقیت های کشور مان در عرصه های مختلف افزوده می شود که البته موفقیت اطلاعاتی و امنیتی اخیر در بازداشت سرکرده تروریست های جنوب شرق کشور علاوه بر اینکه یک پیروزی ملی محسوب می شود، برای شتاب بخشیدن به روند توسعه این خطه از کشورمان نیز تاثیرگذار خواهد بود چه انکه یکی از اهداف تروریست ها ایجاد اخلال در بر نامه های توسعه و فقر زدایی در این مناطق بوده است. 

از این منظر می توان علت خوشحالی مردم سیستان و بلوچستان را از بازداشت عبدالمالک ریگی بهتر درک کرد.

در حالی که رفع توسعه نیافتگی منطقه که در اولویت برنامه های دولت قرار دارد، قبل از هر چیز نیازمند برقراری ثبات و امنیت است اما ریگی با دامن زدن به اقدامات تروریستی و ناامن کردن منطقه ،از پیشبرد برنامه های توسعه در این استان جلوگیری می کرد و بر همین اساس امید می رود با بازداشت وی که به احتمال زیاد به فروپاشی گروه تروریستی تحت حمایت وی خواهد انجامید روند توسعه و تقویت وحدت داخلی در این منطقه شتاب گیرد و در عین حال درس بزرگی برای دیگر تروریست ها باشد که در برخی دیگر از مناطق کشور به مزدور دشمنان و مخالفان قدرت منطقه ای ایران تبدیل شده اند.
/ 0 نظر / 20 بازدید