خودم تادو سال دیگر جمهوری اسلامی را سرنگون می کنم

رضا پهلوی که از اقدامات آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی ناامید شده اعلام کرده است خودم دست به کار می شوم!به گزارش روزنامه رسالت ولیعهد ناکام شاه مخلوع ایران که با غارت اموال ملت ایران و با حمایت قدرتهای معاند با ایران مشغول سخن پراکنی علیه جمهوری اسلامی است در جدیدترین اظهارنظرش در مصاحبه با روزنامه فیگارو در پاریس گفته است من از اینکه آمریکا بتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند ناامید شده ام.وی در ادامه سخنان خنده دار خود به هواداران سرخورده اش در ایران رهنمود داده که من با اقداماتی که آماده کرده ام بزودی نیروهای اپوزیسیون ایران را متحد کرده و تا دو سال دیگر جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و می خواهم با ایجاد سیستم پادشاهی مشروطه ابتکار جدیدی را عرضه کنم.

/ 0 نظر / 21 بازدید